สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

บ้านตูล

ชื่อสถานี : บ้านตูล
ที่อยู่ : บริเวณวัดวงกลม หมู่ที่ 4 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.041277
Lon 99.981632

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 19:15
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 1.180 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 1.850 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 1.864 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH -
  EC - ms/cm
  SAL - กรัม/ลิตร
  DO - ppm
  TEMP - C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top