สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)

ชื่อสถานี : ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ที่อยู่ : บริเวณโครงการชลประทานคลองไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 7.891795
Lon 99.909

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 18:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 21.610 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย - ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา - ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH -
  EC - ms/cm
  SAL - กรัม/ลิตร
  DO - ppm
  TEMP - C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top