สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

บ้านการะเกด

ชื่อสถานี : บ้านการะเกด
ที่อยู่ : บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.085196
Lon 100.132418

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 23/09/2018 13:45
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.087 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 1.580 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 1.598 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH 7.050
  EC 0.000 ms/cm
  SAL 0.000 กรัม/ลิตร
  DO 4.070 ppm
  TEMP 30.110 C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top