สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)

ชื่อสถานี : ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ที่อยู่ : บริเวณปตร.หน้าโกฎิ ตำบลท่าพระญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.239473
Lon 100.275788

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 19:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ -0.370 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 1.492 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 1.492 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH -
  EC - ms/cm
  SAL - กรัม/ลิตร
  DO - ppm
  TEMP - C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top