สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

เทศบาลปากพนัง

ชื่อสถานี : เทศบาลปากพนัง
ที่อยู่ : บริเวณสำนักงานเทศบาลปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่ง ตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.357102
Lon 100.198127

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 21/07/2018 22:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.105 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย - ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา - ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH 7.800
  EC 42.780 ms/cm
  SAL 21.390 กรัม/ลิตร
  DO 20.000 ppm
  TEMP 50.000 C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top