สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

เทศบาลปากพนัง

ชื่อสถานี : เทศบาลปากพนัง
ที่อยู่ : บริเวณสำนักงานเทศบาลปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่ง ตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.357102
Lon 100.198127

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 18:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.615 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย - ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา - ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH 7.000
  EC 4.970 ms/cm
  SAL 2.485 กรัม/ลิตร
  DO 0.830 ppm
  TEMP 29.100 C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top