สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

บ้านปากแพรก

ชื่อสถานี : บ้านปากแพรก
ที่อยู่ : บริเวณวัดปากแพรก หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.219373
Lon 100.200387

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 23/09/2018 14:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.002 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 0.915 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 0.900 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH 7.090
  EC 0.060 ms/cm
  SAL 0.030 กรัม/ลิตร
  DO 6.520 ppm
  TEMP 28.860 C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top