สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

อำเภอหัวไทร

ชื่อสถานี : อำเภอหัวไทร
ที่อยู่ : บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.045513
Lon 100.306499

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 18:00
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.332 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 1.073 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 1.078 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH -
  EC - ms/cm
  SAL - กรัม/ลิตร
  DO - ppm
  TEMP - C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top