สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานี

ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)

ชื่อสถานี : ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ที่อยู่ : บริเวณปตร.เชียรใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด : Lat 8.171468
Lon 100.137768

ภาพถ่ายสถานี

แผนที่สถานี

ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด วัน-เวลา 14/11/2018 18:30
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.610 ม. (รทก.)
ตลิ่งซ้าย 0.850 ม. (รทก.)
ตลิ่งขวา 0.844 ม. (รทก.)
ปริมาณฝน
 • ปริมาณฝน 15 นาที
 • 0.000 มิลลิเมตร
  ค่าตรวจวัดน้ำ
  PH 6.590
  EC 0.230 ms/cm
  SAL 0.115 กรัม/ลิตร
  DO 0.000 ppm
  TEMP 28.390 C
  สถานะ
  DOOR ปิด
  UNDER VOLT ปกติ
  SURGE ปกติ


  Back to Top